Tarsem Singh Jassar
Mar 12th 2019, 2:00 am
Meri mehnat jari ae
Eh teri rehmat sari ae
1 people like this
Description
Tarsem Singh Jassar